Informacje Ogólne

I Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
Jak skuteczniej leczyć chorych w wieku podeszłym? 

Termin
21-22 lutego 2014 roku

Miejsce
Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22A
31-535 Kraków

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
Dr hab.n.med. Barbara Gryglewska

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty uczestnictwa
Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu po Konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji.

W celu wydrukowania certyfikatu należy:
1. Zalogować się na swój profil, wybierając Rejestrację.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy Wydruk certyfikatu.
3. Klikamy na Pobierz certyfikat.
4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawia się w nowym oknie.
5. Drukujemy certyfikat.
W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem.

 

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).