Opłaty

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi :

200 zł – do 31.01.2014 roku  
300 zł – od  1.02.2014 roku  

Opłata za uczestnictwo w konferencji dla członków Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce:

180 zł – wpłata do 31.01.2014 roku
250 zł – wpłata od 1.02.2014 roku
 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić  na rachunek bankowy:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem: „imię i nazwisko, geriatria 2014”

Osoby rejestrujące się za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer: (58) 320 94 59
lub mailem na adresgeriatria@viamedica.pl.
 

Rezygnacja

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: geriatria@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.