Program

Piątek, 21.02.2014
10.00–11.00 Sesja I. Zagrożenia farmakoterapii w starszym wieku
10.00–10.20 Jak zapobiegać objawom niepożądanym? 
dr n. farm. Jarosław Woroń (Kraków)

10.20–10.40 Jak ograniczać polipragmazję? 
dr hab. n. med. Barbara Gryglewska (Kraków)

10.40–11.00 Priorytety geriatryczne w wyborze farmakoterapii 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków)

11.00–12.30 Sesja II. Jak skuteczniej leczyć starszego chorego z problemami kardiologicznymi?
11.00–11.30 Standardy prewencji kardiologicznej u starszych chorych 
dr hab. n. med. Piotr Jankowski (Kraków) 
11.30–11.45 Możliwości prewencji w starszym wieku — punkt widzenia geriatry 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków)

11.45–12.15 Jak elektrokardiolog podchodzi do leczenia chorych w wieku podeszłym? 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (Zabrze)

12.15–12.30 Z czym spotyka się geriatra, kierując chorego na leczenie za pomocą urządzeń wszczepialnych? 
dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski (Kraków)

12.30–13.00 Lunch
13.00-13.30 Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego, czyli co nie jest zabronione jest dozwolone
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
13.30–15.00 Sesja III. Wielkie problemy geriatryczne – część I
13.30–14.00 Jak psychiatra leczy majaczenie u chorego w wieku podeszłym?
dr n. med. Jakub Kaźmierski (Łódź)

14.00–14.15 Na co zwraca uwagę geriatra lecząc majaczenie?
prof. dr hab. n. med. Barbara Bień (Białystok)

14.15–14.45 Leczenie otępienia w starości — punkt widzenia neurologa
dr n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec (Kraków)

14.45–15.00 Jakie problemy napotyka geriatra, lecząc chorego z otępieniem?
dr n. med. Alicja Klich-Rączka (Kraków)

15.00–15.15 Przerwa kawowa
15.15–16.45 Sesja IV. Wielkie problemy geriatryczne – część II
15.15–15.45 Nietrzymanie moczu u starszych chorych — urologiczne standardy postępowania
lek. Anna Katarzyna Czech (Kraków)

15.45–16.00 Specyfika i ograniczenia terapii nietrzymania moczu u pacjentów geriatrycznych
dr hab. n. med. Beata Wojszel (Białystok)

16.00–16.30 Niedożywienie czy otyłość stanowią zagrożenia u osób w starszym wieku
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska (Warszawa)

16.30–16.45 Na jakie problemy żywieniowe musi zwracać uwagę geriatra?
dr n. med. Jarosław Derejczyk (Katowice)
16.45–17.00 Przerwa
17.00–18.00 Sesja V. Wybrane problemy neurologiczne starszych chorych
17.00–17.30 Choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy – jak rozpoznawać, jak leczyć?
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek (Gdańsk)

17.30–18.00 Udar — jak postępować?
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)

18.00 – 18.10 "Damy Radę – projekt wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych"
Prezentacja Fundacji TZMO "Razem Zmieniamy Świat
"

18.10 – 19.10 Spotkanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie geriatrii z Konsultantami Wojewódzkimi oraz Ordynatorami Oddziałów Geriatrycznych
19.10 – 20.10 Kolacja
 
Sobota, 22.02.2014
9.00–10.30 Sesja VI. Pogorszenie mobilności w starszym wieku 
9.00–9.30 Znaczenie aktywności fizycznej i rehabilitacji w redukcji ryzyka upadków
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka (Łódź)

9.30–9.45 O czym powinien pamiętać geriatra w przypadku chorego po upadkach?
dr hab. n. med. Anna Skalska (Kraków)

9.45–10.15 Osteoporoza starcza – patofizjologia, obraz kliniczny, diagnostyka
prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz (Katowice)

10.15–10.30 Ograniczenia w leczeniu osteoporozy w wieku podeszłym
dr n. med. Mariusz Korkosz (Kraków)

10.30–10.45 Przerwa kawowa
10.45–12.15 Sesja VII. Cukrzyca u osób w podeszłym wieku — problemy 
10.45–11.15 Jak leczyć cukrzycę u osób starszych w 2014 roku?
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)

11.15–11.30 Leczenie cukrzycy u osób w starszym wieku — komentarz geriatry
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot (Gorlice)

11.30–12.00 Leczenie bólu przewlekłego u chorych w wieku podeszłym
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek (Kraków)

12:00-12:30 Nefropatia cukrzycowa w starszym wieku 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski (Zamość)
12.30–12.45 Zakończenie konferencji