Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie — Konferencję Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, która odbędzie się w Krakowie w dniach 21–22 lutego 2014 roku.

Konferencja ma być źródłem najnowszych informacji dotyczących leczenia najczęstszych schorzeń i problemów osób w podeszłym wieku, przedstawionych przez wytrawnych ekspertów w danej dziedzinie i doświadczonych lekarzy specjalistów geriatrii. Dzięki takiej formule powstanie unikalna możliwość szerokiej dyskusji na prezentowane tematy. Podczas konferencji zostaną kompleksowo omówione problemy leczenia schorzeń wieku podeszłego, w tym schorzeń neuropsychiatrycznych, kardiologii, diabetologii, żywienia, reumatologii i rehabilitacji, a także problemów urologicznych. Poruszone będą również zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów farmakoterapii.

Wierzę, że Państwa udział w sesjach będzie doskonałą okazją do wzbogacenia swojej wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z poglądami ekspertów. Jestem przekonana, że program nie zawiedzie Państwa oczekiwań, wnioski z debat i dyskusji będą przydatne w codziennej pracy, zaś samo wydarzenie na długo zapisze się w Państwa pamięci.

Konferencja wpisuje się w cykl szkoleń lekarzy niezwykle przydatnych ze względu na aktualne dane demograficzne (starzenie się populacji Polski). Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.Serdecznie zapraszam!

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce