Informacje ogólne

II Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii 2015 i II Spotkanie Ordynatorów Oddziałów Geriatrycznych Jak skuteczniej leczyć chorych w podeszłym wieku?”

Termin:
6–7 marca 2015 roku

Miejsce:
Kraków, Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22A

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce Dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji uczestnikom zostanie przyznanych 8 punktów edukacyjnych.

Certyfikaty uczestnictwa:
Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. W celu wydrukowania certyfikatu należy:

1. Zalogować się na swój profil, wybierając opcję Rejestracja.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy Wydruk certyfikatu.
3. Klikamy na Pobierz certyfikat.
4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawia się w nowym oknie.
5. Drukujemy certyfikat.

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).