Program

pdf    pobierz program w formacie PDF


10.00–11.30 Problemy z leczeniem zakażeń w starszym wieku
Prowadzący: Barbara Gryglewska, Jarosław Woroń, Joanna Sulicka
10.00–10.30 Atypowy obraz kliniczny zakażeń
Barbara Gryglewska
10.30–11.00 Antybiotykoterapia – skuteczność i bezpieczeństwo w starszym wieku
Jarosław Woroń
11.00–11.30 Znaczenie szczepień w zapobieganiu infekcjom wieku podeszłego
Joanna Sulicka
11.30–11.45 Przerwa kawowa
11.45–12.30 Sesja satelitarna firmy Servier
  Przyczyny porażek terapeutycznych u osób starszych
Tomasz Grodzicki
  Leczenie NT u pacjentów starszych
Andrzej Tykarski
12.30–13.30 Leczenie przeciwdrobnoustrojowe w geriatrii
Prowadzący: Jarosław Woroń, Jadwiga Wójkowska-Mach
12.30–13.00 Narodowy program ochrony antybiotyków - Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego u osób w starszym wieku
Jarosław Woroń
13.00–13.30 Kontrola zakażeń u starszych chorych w warunkach szpitalnych i w instytucjach opiekuńczych
Jadwiga Wójkowska-Mach
13.30–15.00 Lunch
13.30–15.00 Zebranie Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
15.00–16.30 Starszy chory z zaburzeniami funkcji poznawczych
Prowadzący: Barbara Bień, Alicja Klich-Rączka, Piotr Hydzik
15.00–15.30 Odwracalne zaburzenia funkcji poznawczych
Barbara Bień
15.30–16.00 Chory z otępieniem i zaburzeniami zachowania
Alicja Klich-Rączka
16.00–16.30 Ostre zatrucia lekami nasennymi u pacjentów geriatrycznych
Piotr Hydzik
16.30–17.00 Przerwa kawowa
17.00–18.00 Praktyka geriatryczna – warsztaty
  Sala A. Jak intensyfikować leczenie przeciwbólowe u chorych geriatrycznych?
Jerzy Wordliczek
  Sala B. Jak ograniczać polipragmazję?
Tomasz Grodzicki
18.00 Kolacja

8.00–9.00 Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych
Prowadzący: Barbara Bień, Tomasz Grodzicki
9.00–10.30 Zaburzenia snu w starszym wieku
Prowadzący: Michał Skalski, Jacek Wolf, Karolina Piotrowicz
9.00–9.30 Starszy chory z bezsennością
Michał Skalski
9.30–10.00 Obturacyjny bezdech senny w wieku podeszłym
Jacek Wolf
10.00–10.30 Praktyczne wytyczne postępowania w majaczeniu pooperacyjnym u osób starszych - Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego 2014
Karolina Piotrowicz
10.30–10.45 Przerwa kawowa
10.45–12.15 Co nowego w geriatrii?
Prowadzący: Jan Dobrogowski, Maria Barcikowska, Krzysztof Marczewski
10.45–11.15 Ból neuropatyczny – wytyczne postępowania 2014
Jan Dobrogowski
11.15–11.45 Czym kierować się w wyborze leczenia prokognitywnego u chorego z otępieniem?
Maria Barcikowska
11.45–12.15 Prowadzenie samochodu przez osoby starsze – zagrożenia
Krzysztof Marczewski
12.15 Zakończenie konferencji