Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy,

mam przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie — II Konferencję Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, która odbędzie się w Krakowie w dniach 6–7 marca 2015 roku.

Konferencja ma być źródłem najnowszych informacji dotyczących leczenia najczęstszych schorzeń i problemów wieku podeszłego przedstawionych z punktu widzenia ekspertów i doświadczonych lekarzy specjalistów geriatrii. Formuła spotkania daje możliwość szerokiej dyskusji na prezentowane tematy. Podczas konferencji zostaną kompleksowo omówione problemy leczenia schorzeń wieku podeszłego, w tym: schorzeń neuropsychiatrycznych, kardiologicznych i diabetologicznych, a także dotyczących żywienia, reumatologii i rehabilitacji czy problemów urologicznych. Poruszone będą również zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów farmakoterapii.

Konferencja wpisuje się w cykl szkoleń dla lekarzy, których organizowanie staje się konieczne ze względu na demograficzne starzenie się polskiego społeczeństwa. Uczestnicy spotkania otrzymają punkty edukacyjne.

Wierzę, że Państwa udział w sesjach będzie doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z poglądami ekspertów. Jestem tym samym przekonana, że program nie zawiedzie Państwa oczekiwań, a wnioski z debat i dyskusji okażą się przydatne w codziennej pracy, zaś samo wydarzenie na długo zapisze się w Państwa pamięci.

 

Serdecznie zapraszam!

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce