VI Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii

Program merytoryczny


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 8 marca 2019 roku
08.00–09.45Rejestracja (Registration)
09.45–10.00Otwarcie konferencji (Opening Ceremony)
Barbara Gryglewska (Kraków)
10.00–10.30Wykład inauguracyjny (Opening lecture) — Czy nadszedł zmierzch pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy osób starszych? (Have the sulphonylureas reached their twilight in treatment options for older patients)
Maciej Małecki (Kraków)
10.30–11.30
Sesja I — Duszność u starszych chorych
Przewodniczący: Jan Szewieczek (Katowice), Karolina Piotrowicz (Kraków)

(Session I — Dyspnoe in older patients)
(Chairmen): Jan Szewieczek (Katowice), Karolina Piotrowicz (Kraków)

  10.30–10.50Punkt widzenia geriatry (geriatrician’s viewpoint)
  Karolina Piotrowicz (Kraków)
  10.50–11.10Punkt widzenia kardiologa (cardiologist’s viewpoint)
  Andrzej Gackowski (Kraków)
  11.10–11.30Punkt widzenia pulmonologa (pulmonlogist’s viewpoint)
  Aleksander Kania (Kraków)
  11.30–12.00Przerwa na kawę (Coffee break)
  12.00–13.30
  Sesja II — Narządy zmysłów i ich znaczenie w funkcjonowaniu osób starszych
  Przewodniczący: Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz), Anna Skalska (Kraków)

  (Session II — Sensual impairment in the functionality of older persons)
  (Chairmen): Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz), Anna Skalska (Kraków)

   12.00–12.30Niedosłuch w starości — przyczyny oraz możliwości leczenia (Presbyacusis — causes and therapeutic options
   Piotr H. Skarżyński (Kajetany)
   12.30–13.00Zwyrodnienie plamki w starszym wieku — aspekty praktyczne postępowania (Macular degeneration in old age — practical therapeutic aspects)
   Edward Wylęgała (Katowice)
   13.00–13.30
   13.30–14.30Lunch
   14.30–15.30
   Sesja III — Wybrane problemy kardiologiczne
   Przewodniczący: Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław), Barbara Gryglewska (Kraków)

   (Session III — Selected cardiological problems)
   (Chairmen): Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław), Barbara Gryglewska (Kraków)

    14.30–15.00Jak geriatra może pomóc w kwalifikacji do zabiegów przezskórnego leczenia wad zastawkowych serca? (The possible role of the geriatrician in the eligibility assessment for percutaneous treatment of valvular heart disease)
    Dariusz Dudek (Kraków)
    15.00–15.30Wykorzystanie nowych możliwości terapeutycznych w leczeniu niewydolności serca u osób starszych (The use of new therapeutic options in the treatment of cardiac failure in the eldery)
    Paweł Rubiś (Kraków)
    15.30–16.15Warsztat pod patronatem firmy Bayer — Stosowanie NOAC w starszym wieku — stare i nowe wskazania, stare i nowe problemy (Workshop — NOACs in older patients. Old and new indications, old and new problem)
    Krzysztof Rewiuk (Kraków)
    16.15–16.30Przerwa na kawę (Coffee break)
    16.30–17.30
    Sesja IV — Kontrowersje w prewencji w starości
    Przewodniczący: Barbara Bień (Białystok), Marcin Cwynar (Kraków)

    (Session IV — The controversies in the prevention in older persons)
    (Chairmen): Barbara Bień (Białystok), Marcin Cwynar (Kraków)

     16.30–16.50Czy ograniczać spożycie soli? (Should salt consumption be restricted?)
     Marcin Cwynar (Kraków)
     16.50–17.10Czy suplementować witaminę D? (Should vitamin D be supplemented?)
     Anna Skalska (Kraków)
     17.10–17.30Czy redukować masę ciała? (Should body mass be reduced?)
     Zyta B. Wojszel (Białystok)
     17.30–18.15Warsztat — Działania proszczepionkowe wśród osób starszych (Workshop — Pro-vaccination action directed to the elderly)
     Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław)
     Sobota, 9 marca 2019 roku
     08.00–09.00Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych z Konsultantem Krajowym w dziedzinie geriatrii
     (Meeting of the heads of geriatric wards)
     Tomasz Kostka (Łódź), Tomasz Grodzicki (Kraków)
     09.00–10.30
     Sesja V — Rehabilitacja, sarkopenia, niedożywienie
     Przewodniczący: Katarzyna Szczerbińska (Kraków), Jarosław Derejczyk (Katowice)

     (Session V — Rehabilitation, sarcopenia, malnutrition)
     (Chairmen): Katarzyna Szczerbińska (Kraków) Jarosław Derejczyk (Katowice)

      09.00–09.30W jakich sytuacjach w starszym wieku ważna jest prehabiltacja? (Indications for the pre-rehabilitation)
      Joanna Kostka (Łódź)
      09.30–10.00Sarkopenia — nowe kryteria rozpoznania i ich kliniczna użyteczność (Sarcopenia — new diagnostic criteria and their clinical utility)
      Tomasz Kostka (Łódź)
      10.00–10.30Niedożywienie w starszym wieku — nowe wytyczne rozpoznania i ich znaczenie dla praktyki klinicznej (Malnutrition in the elderly — new diagnostic guidelines and their relevance for clinical practice)
      Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań)
      10.30–11.00Przerwa na kawę (Coffee break)
      11.00–12.45
      Sesja VI — Farmakoterapia w starszym wieku – kontrowersje
      Przewodniczący: Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań), Jerzy Gąsowski (Kraków)

      (Session VI — The controversies in pharmacotherapy of older persons)
      (Chairmen): Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań), Jerzy Gąsowski (Kraków)

       11.00–11.30Key-note lecture: Deprescribing — a weapon against polypharmacy
       Mirko Petrovic (Brussels, Belgium)
       Academic Director of European Geriatric Medicine Society
       11.30–11.55Aspiryna (Aspirin)
       Agnieszka Olszanecka (Kraków)
       11.55–12.20Inhibitory pompy protonowej (Proton-pump inhibitors)
       Barbara Gryglewska (Kraków)
       12.20–12.45Antybiotykoterapia (Antibiotics)
       Jarosław Woroń (Kraków)
       12.45–13.00Zamknięcie konferencji (Closing remarks)
       Tomasz Grodzicki (Kraków)
       Piątek, 8 marca 2019 roku
       08.00–09.45
       Rejestracja (Registration)
       09.45–10.00
       Otwarcie konferencji (Opening Ceremony)
       Barbara Gryglewska (Kraków)
       10.00–10.30
       Wykład inauguracyjny (Opening lecture) — Czy nadszedł zmierzch pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy osób starszych? (Have the sulphonylureas reached their twilight in treatment options for older patients)
       Maciej Małecki (Kraków)
       10.30–11.30
       Sesja I — Duszność u starszych chorych
       Przewodniczący: Jan Szewieczek (Katowice), Karolina Piotrowicz (Kraków)

       (Session I — Dyspnoe in older patients)
       (Chairmen): Jan Szewieczek (Katowice), Karolina Piotrowicz (Kraków)

        10.30–10.50
        Punkt widzenia geriatry (geriatrician’s viewpoint)
        Karolina Piotrowicz (Kraków)
        10.50–11.10
        Punkt widzenia kardiologa (cardiologist’s viewpoint)
        Andrzej Gackowski (Kraków)
        11.10–11.30
        Punkt widzenia pulmonologa (pulmonlogist’s viewpoint)
        Aleksander Kania (Kraków)
        11.30–12.00
        Przerwa na kawę (Coffee break)
        12.00–13.30
        Sesja II — Narządy zmysłów i ich znaczenie w funkcjonowaniu osób starszych
        Przewodniczący: Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz), Anna Skalska (Kraków)

        (Session II — Sensual impairment in the functionality of older persons)
        (Chairmen): Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz), Anna Skalska (Kraków)

         12.00–12.30
         Niedosłuch w starości — przyczyny oraz możliwości leczenia (Presbyacusis — causes and therapeutic options
         Piotr H. Skarżyński (Kajetany)
         12.30–13.00
         Zwyrodnienie plamki w starszym wieku — aspekty praktyczne postępowania (Macular degeneration in old age — practical therapeutic aspects)
         Edward Wylęgała (Katowice)
         13.00–13.30
         13.30–14.30
         Lunch
         14.30–15.30
         Sesja III — Wybrane problemy kardiologiczne
         Przewodniczący: Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław), Barbara Gryglewska (Kraków)

         (Session III — Selected cardiological problems)
         (Chairmen): Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław), Barbara Gryglewska (Kraków)

          14.30–15.00
          Jak geriatra może pomóc w kwalifikacji do zabiegów przezskórnego leczenia wad zastawkowych serca? (The possible role of the geriatrician in the eligibility assessment for percutaneous treatment of valvular heart disease)
          Dariusz Dudek (Kraków)
          15.00–15.30
          Wykorzystanie nowych możliwości terapeutycznych w leczeniu niewydolności serca u osób starszych (The use of new therapeutic options in the treatment of cardiac failure in the eldery)
          Paweł Rubiś (Kraków)
          15.30–16.15
          Warsztat pod patronatem firmy Bayer — Stosowanie NOAC w starszym wieku — stare i nowe wskazania, stare i nowe problemy (Workshop — NOACs in older patients. Old and new indications, old and new problem)
          Krzysztof Rewiuk (Kraków)
          16.15–16.30
          Przerwa na kawę (Coffee break)
          16.30–17.30
          Sesja IV — Kontrowersje w prewencji w starości
          Przewodniczący: Barbara Bień (Białystok), Marcin Cwynar (Kraków)

          (Session IV — The controversies in the prevention in older persons)
          (Chairmen): Barbara Bień (Białystok), Marcin Cwynar (Kraków)

           16.30–16.50
           Czy ograniczać spożycie soli? (Should salt consumption be restricted?)
           Marcin Cwynar (Kraków)
           16.50–17.10
           Czy suplementować witaminę D? (Should vitamin D be supplemented?)
           Anna Skalska (Kraków)
           17.10–17.30
           Czy redukować masę ciała? (Should body mass be reduced?)
           Zyta B. Wojszel (Białystok)
           17.30–18.15
           Warsztat — Działania proszczepionkowe wśród osób starszych (Workshop — Pro-vaccination action directed to the elderly)
           Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław)
           Sobota, 9 marca 2019 roku
           08.00–09.00
           Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych z Konsultantem Krajowym w dziedzinie geriatrii
           (Meeting of the heads of geriatric wards)
           Tomasz Kostka (Łódź), Tomasz Grodzicki (Kraków)
           09.00–10.30
           Sesja V — Rehabilitacja, sarkopenia, niedożywienie
           Przewodniczący: Katarzyna Szczerbińska (Kraków), Jarosław Derejczyk (Katowice)

           (Session V — Rehabilitation, sarcopenia, malnutrition)
           (Chairmen): Katarzyna Szczerbińska (Kraków) Jarosław Derejczyk (Katowice)

            09.00–09.30
            W jakich sytuacjach w starszym wieku ważna jest prehabiltacja? (Indications for the pre-rehabilitation)
            Joanna Kostka (Łódź)
            09.30–10.00
            Sarkopenia — nowe kryteria rozpoznania i ich kliniczna użyteczność (Sarcopenia — new diagnostic criteria and their clinical utility)
            Tomasz Kostka (Łódź)
            10.00–10.30
            Niedożywienie w starszym wieku — nowe wytyczne rozpoznania i ich znaczenie dla praktyki klinicznej (Malnutrition in the elderly — new diagnostic guidelines and their relevance for clinical practice)
            Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań)
            10.30–11.00
            Przerwa na kawę (Coffee break)
            11.00–12.45
            Sesja VI — Farmakoterapia w starszym wieku – kontrowersje
            Przewodniczący: Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań), Jerzy Gąsowski (Kraków)

            (Session VI — The controversies in pharmacotherapy of older persons)
            (Chairmen): Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań), Jerzy Gąsowski (Kraków)

             11.00–11.30
             Key-note lecture: Deprescribing — a weapon against polypharmacy
             Mirko Petrovic (Brussels, Belgium)
             Academic Director of European Geriatric Medicine Society
             11.30–11.55
             Aspiryna (Aspirin)
             Agnieszka Olszanecka (Kraków)
             11.55–12.20
             Inhibitory pompy protonowej (Proton-pump inhibitors)
             Barbara Gryglewska (Kraków)
             12.20–12.45
             Antybiotykoterapia (Antibiotics)
             Jarosław Woroń (Kraków)
             12.45–13.00
             Zamknięcie konferencji (Closing remarks)
             Tomasz Grodzicki (Kraków)


             Organizator

             Patronat

             Patronat medialny

             Partner

             Via Medica
             European Geriatric Medicine Society (EuGMS) Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
             Via Medica

             Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
             Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl